Securitas AB Delårsrapport Januari - mars 2003

Securitas AB Delårsrapport Januari - mars 2003 Försäljningen uppgick till 14.819 MSEK (16.869) Den organiska försäljningstillväxten var -3 procent (10) Den underliggande organiska försäljningstillväxten uppgick till 0 procent (6) Rörelsemarginalen var 6,1 procent (6,4) Resultatet före skatt uppgick till 472 MSEK (565) Det fria kassaflödet var 245 MSEK (347) vilket motsvarar 43 procent (55) av det justerade resultatet Avkastningen på sysselsatt kapital var 20 procent (17) Vinsten per aktie efter full var 0,83 SEK (0,92) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/08/20030508BIT00730/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar