Securitas AB Delårsrapportjanuari - mars 2000

Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 MSEK varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv

Rörelseresultatet ökade med 63 procent i lokala valutor till 464 MSEK

Resultatet före skatt ökade med 30 procent i lokala valutor till 257 MSEK
Ekonomisk information från Securitas

Bolagsstämman äger rum 2 maj, 2000, 17.30 på Grand Hotel i Stockholm.
Delårsrapporten för januari - juni publiceras den 3 augusti, 2000.
Delårsrapporten för januari - september publiceras den 2 november, 2000.

Pressmeddelanden finns att hämta på Securitas AB’s hemsida: www.securitasgroup.com


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar