Securitas emitterar 7-årigt obligationslån

Report this content

Securitas har emitterat ett 7-årigt obligationslån på 300 MEUR i Eurobondmarknaden.

Kupongräntan sattes till 1,25 procent och förfallodag är den 6 mars 2025. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter samt för andra koncernövergripande syften. Ledande arrangörsbanker var HSBC, Nordea och UniCredit.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar