Securitas emitterar 7-årigt obligationslån

Securitas har emitterat ett 7-årigt obligationslån på 300 MEUR i Eurobondmarknaden.

Kupongräntan sattes till 1,25 procent och förfallodag är den 6 mars 2025. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter samt för andra koncernövergripande syften. Ledande arrangörsbanker var HSBC, Nordea och UniCredit.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information: Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar