Securitas förvärvar VNV Beveiliging BV i Nederl#nderna

Securitas förvärvar VNV Beveiliging BV i Nederländerna Securitas AB har idag slutit avtal om att förvärva VNV Beveiliging BV, det näst största säkerhetsföretaget i Nederländerna. VNV är baserat i Amsterdam och med verksamhet i 6 regioner skapas en nationell täckning i Nederländerna. VNV har en beräknad försäljning för 2001 om cirka 1.600 MSEK (170 MEUR) och 4.600 medarbetare. Tillsammans med befintlig verksamhet i Nederländerna kommer Securitas att ha en beräknad försäljning om 1.800 MSEK (190 MEUR) och mer än 5.000 medarbetare. VNV är verksamma inom bevakning (80 procent av försäljningen), installation och underhåll av larm och passersystem (7 procent av försäljningen), larmövervakning (4 procent av försäljningen) samt övriga säkerhetsrelaterade tjänster (9 procent av försäljningen). Total försäljning för 2001 beräknas till 1.600 MSEK (170 MEUR) med en rörelsemarginal om cirka 7 procent. VNV ägs idag till 77 procent av ett investment bolag och resterande del ägs av bolagets ledning. Gustave Ho-Meau Long har med framgång varit bolagets VD under en tioårsperiod och kommer at fortsätta i den befattningen även efter förvärvet. Förvärvspriset uppgår till cirka 1.036 MSEK (110 MEUR). Goodwill som uppstår vid förvärvet beräknas till 961 MSEK (102 MEUR) och kommer att skrivas av på 20 år. "Förvärvet av VNV stärker vår marknads position och vår företagsledning i Nederländerna. Samtidigt kommer VNV att påverka koncernresultatet positivt från 2002" säger Thomas Berglund, VD och koncernchef för Securitas AB. Förvärvet är inte föremål för godkännande av Konkurrensmyndigheter och kommer att införlivas i Securitas AB från 1 januari 2002. Ytterligare information kan erhållas av Thomas Berglund, VD och koncernchef eller Håkan Winberg, Vice VD och Finansdirektör: +44 20 4832 6500. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00160/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar