Securitas slutför förvärv i Belgien

Securitas slutför förvärv i Belgien Securitas har idag erhållit de belgiska myndigheternas godkännade av förvärvet av Baron Security. Förvärvet kommer att inkluderas i Securitaskoncernen från och med maj 2000. Baron Security, med en årlig försäljning på 300 MSEK och 930 anställda är Belgiens fjärde största säkerhetsföretag, med verksamhet främst inom bevakning. Förvärvet kommer att komplettera Securitas befintliga verksamhet i Belgien och stärka den lokala plattformen. Efter förvärvet, får Securitas en årlig försäljning på 1.100 MSEK och 3.500 anställda i Belgien. Ytterligare information lämnas av Camilla Weiner, Manager Investor Relations, telefon: 08-657 7332 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01110/bit0002.pdf

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar