Securitas stärker positionen inom elektronisk säkerhet i Frankrike

Securitas har förvärvat samtliga aktier i säkerhetsföretaget Automatic Alarm i Frankrike. Enterprise value uppskattas till cirka 430 MSEK (44 MEUR).

Automatic Alarm är en systemintegratör och installatör av elektroniska säkerhetslösningar, inklusive inbrottssystem, övervakningskameror och inpasseringskontroll, med fleråriga kontrakt för underhåll. Företaget, med 250 medarbetare, har årlig försäljning på cirka 370 MSEK (38 MEUR). Automatic Alarm har verksamhet i hela Frankrike.

- Förvärvet är i linje med vår koncernövergripande strategi att integrera elektronisk säkerhet i våra stationära och mobila säkerhetslösningar. Detta större förvärv positionerar Securitas som en betydande aktör inom elektronisk säkerhet och stärker oss som marknadsledare i Frankrike, säger Securitas VD och koncernchef Alf Göransson.

Förvärvet konsoliderades i Securitas från och med den 2 januari 2018.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på:  www.securitas.com

Information:
Micaela Sjökvist, IR-chef Securitas AB, mobil 076-116 7443 eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar