Securitas tar över ansvaret för 40 procent av penninghanteringen i UK

Ett nytt bolag kommer att bildas, Securitas Cash Management Limited, som kommer att ägas till 75 procent av Securitas och till 12,5 procent var av Barclays och HSBC.

Bankernas 19 uppräkningscentraler, som hanterar mer än 100 miljarder GBP per år, kommer att slås ihop med Securitas tio uppräkningscentraler. Securitas Cash Management Limited kommer också att svara för det båda bankernas clearing med den brittiska riksbanken (Bank of England).

Genom att kombinera expertisen och resurserna i tre av de största penninghanteringsverksamheterna i UK, kommer Securitas Cash Management Limited att vara väl placerat att utveckla mer effektiva metoder för hantering av penningflödet samt investera för framtida behov.

Det nya företaget förväntas - efter godkännande av konkurrensmyndigheten - påbörja verksamheten i början av maj 2001. Avtalen som kommer att skrivas med Barclays, HSBC och Securitas kommer att innebära en årlig försäljningsökning på mer än 41 MGBP (574 MSEK).

Detta är ett viktigt nytt steg i Securitas strategi inom penninghantering och har tagits efter att framgångsrikt ha byggt up penningtransport och uttagsautomatrelaterad verksamhet i Europa. Detta initiativ, tillsammans med den nuvarande Cash Handling Services verksamheten, kommer att bli den största och mest förädlade verksamheten inom division Cash Handling Services i Securitas.

Securitas Cash Handling Services uppnådde en försäljning på cirka 4.000 MSEK i 15 länder i Europa under 2000. Securitas Cash Management Limited kommer att bli en viktig plattform för framgångsrik export av det nya konceptet till andra länder.

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera