Ytterligare regionalt förvärv i USA

Ytterligare regionalt förvärv i USA Securitas har genom Pinkerton USA förvärvat Doyle Protective Service, Inc. med verksamhet i Mid-Atlantic regionen och nordöstra regionen i USA och med en årlig försäljning på cirka 27 MUSD (240 MSEK). Doyle Protection Service grundades 1919 och bedriver verksamhet framförallt inom stationär bevakning, men också inom ronderande bevakning och larm utrycknings tjänster. Företaget har verksamhet i Mid-Atlantic regionen (Northern Ohio och Western Pennsylvania) och i nordöstra regionen (Upper State New York) och har 1.500 anställda. Totala bevakningsmarknaden i de berörda delarna i Mid-Atlantic respektive nordöstra regionerna uppskattas till 858 MUSD (7.600 MSEK) och 189 MUSD (1.670 MSEK). Förvärvet gör att Pinkerton ökar sin marknadsandel från 8 procent till 12 procent i Mid-Atlantic regionen och från 7 procent till 16 procent i Upper State New York delen av nordöstra regionen. Förvärvet stärker Pinkertons position som marknadsledare i de berörda delarna i nordöstra USA och gör Pinkerton till näst största aktören i Mid-Atlantic regionen. Köpeskillingen uppgår till cirka 9,8 MUSD (87 MSEK). Förvärvet ger upphov till en goodwill på cirka 9,8 MUSD (87 MSEK), som skrivs av över 10 år. Förvärvet kommer att inkluderas i Securitaskoncernen från juli 2000 och kommer att bidra positivt till koncernens resultat under år 2000. Inklusive detta förvärv, kommer Securitas amerikanska verksamhet att ha en årlig försäljning på 1.500 MUSD (13.200 MSEK). Ytterligare information lämnas av Thomas Berglund VD och koncernchef telefon +44 7712 069 598 samt Håkan Winberg vice VD och ekonomi- och finansdirektör telefon +44 7990 562 582. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/30/20000630BIT01150/bit0002.pdf

Om oss

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad. www.securitas.com

Prenumerera

Dokument & länkar