Calmark Sweden AB väljer Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare inför planerad emission av units och notering på AktieTorget under 2018

Calmark Sweden AB (”Calmark”) har inför sin planerade emission av units och notering på AktieTorget valt Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare. Bolaget bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Calmark kommer inledningsvis att erbjuda tre viktiga patientnära tester som kan avslöja allvarliga sjukdomstillstånd hos nyfödda. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019. För att finansiera fortsatt utveckling och start av produktion planerar Bolaget att genomföra en emission av units under Q2 2018 med planerad efterföljande notering på AktieTorget.

Om Calmark

Calmark är ett medicintekniskt bolag som bedriver forskning och utveckling av produkter inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) som enklare och snabbare än dagens metoder kan erbjuda beslutsstöd i vården av nyfödda barn. Patientnära diagnostik är mätinstrument som är utvecklade för att utföra mätning där patienten befinner sig, både på vårdavdelning och som en möjlighet till provtagning och mätning utanför sjukhus. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan med minskat lidande för patienterna, sparad tid och kostnader inom vården och göra stor skillnad i de delar av världen där sjukhuslaboratorium saknas.

Som ett första steg kommer Calmark att erbjuda tre viktiga patientnära tester för barnens första levnadsvecka. Trippeldiagnostiken beräknas vara redo för produktion under det fjärde kvartalet 2019 med planerad lansering i delar av Europa och Asien under 2020. Bolaget avser att generera intäkter via försäljning av läsare och engångsprodukter. Calmarks målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-diagnostik för nyfödda och att långsiktigt tillgodose alla relevanta tester för den första perioden i livet.

Mer information om bolaget, den planerade emissionen av units och noteringen kommer att publiceras senast i samband med att teckningstiden i emissionen av units inleds.

För frågor med anledning av den planerade emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera Fondkommission är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera Fondkommissions huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera Fondkommission arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar