Idag inleds handeln i Calmark Sweden AB:s B-aktier och teckningsoptioner på Spotlight – Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare

Idag, den 6 juli 2018, inleds handeln i Calmark Sweden AB:s (”Calmark”) B-aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt bolaget i samband med noteringen och den emission av units som bolaget genomförde i maj/juni 2018.

Fulltecknad emission inför notering  
Noteringen på Spotlight har föregåtts av en emission av units som tillfört bolaget 23 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är bland annat avsedd att finansiera uppstart av produktion och utveckling av verksamheten. Utöver kapitalet tillförde emissionen Calmark cirka 250 nya aktieägare. Det totala antalet aktier i Calmark uppgår till 10 404 500 stycken (varav 540 450 A-aktier) och aktiekapitalet till 1 040 450 SEK. Härutöver finns 3 000 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B.  

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt bolaget i samband med emissionen av units och noteringen på Spotlight.

Handel på Spotlight
Idag inleds handeln i Calmarks B-aktie och teckningsoptioner av serie TO 1 B på Spotlight. B-aktien handlas under handelsbeteckningen ”CALMA B” och har ISIN-kod SE0011116524. Teckningsoptioner av serie TO 1 B handlas under handelsbeteckningen ”CALMA TO 1 B” och har ISIN-kod SE0011204890.  

För frågor med anledning av genomförd emission av units och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se 

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera 

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera Fondkommission är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera Fondkommissions huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera Fondkommission arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar