Sedermera Fondkommission erhåller hedersutmärkelse som utmärkt rådgivare av SvD Börsplus

Igår, den 4 juni 2018, höll SvD Börsplus en prisceremoni för de bolag och rådgivare som analyserats i samband med lanseringen av IPO-Guiden under 2017. Under denna ceremoni tilldelades Sedermera Fondkommission hedersutmärkelsen ”Utmärkt rådgivare” i kategorierna kvalitet och kursutveckling, där bolag med Sedermera Fondkommission som rådgivare haft en genomsnittlig kursutveckling om 25,8 procentenheter över OMXS30-index.

Om utmärkelserna
Inför prisutdelningen har SvD Börsplus granskat samtliga 103 svenska noteringar under 2017. I de bolag som noterats med Sedermera Fondkommission som rådgivare under 2017 har kursutvecklingen i snitt legat 25,8 procentenheter över OMXS30-index. Dessutom har de bolag som haft Sedermera Fondkommission som rådgivare tilldelats i genomsnitt två så kallade varningsflaggor, mindre än hälften jämfört med genomsnittet inom segmentet om 4,2 varningsflaggor. IPO-guidens jury har ansett att båda dessa bedrifter förtjänar ett hedersomnämnande och har därmed tilldelat Sedermera Fondkommission hedersutmärkelsen ”Utmärkt rådgivare” i kategorierna kvalitet och kursutveckling.

Fredrik Rahl, verksamhetschef på Sedermera Fondkommission, kommenterar:
”Det är naturligtvis mycket glädjande att erhålla dessa hedersutmärkelser från SvD Börsplus. Vi på Sedermera Fondkommission arbetar alltid med en hög etisk kompass och utifrån devisen att alla parter ska vara nöjda i en lyckad kapitalisering. Vårt primära fokus är att verka för det som är bäst för våra kunder och för värdepappersmarknaden som helhet. Vi tycker att arbetet som SvD Börsplus gör med sin IPO-guide, med oberoende analyser av bolag, är bra eftersom det bidrar till en ökad transparens på marknaden och är ett utmärkt verktyg för investerare. Genomlysning, transparens och därmed sundhet ligger i linje med våra värderingar som genomsyrar vår verksamhet och vårt sätt att arbeta. Utmärkelserna som vi nu har fått är ett mycket gott kvitto på att vårt hårda arbete med att erbjuda sunda, välpaketerade och attraktiva erbjudanden till marknaden ger resultat.”

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar