Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare i samband med FluoGuide A/S övertecknade emission inför notering på Spotlight Stock Market

Idag meddelade FluoGuide A/S (”FluoGuide”) att bolagets emission av units inför notering på Spotlight Stock Market blivit kraftigt övertecknad. FluoGuide tillförs därmed hela emissionsbeloppet och får cirka 1 500 nya aktieägare. Emissionslikviden kommer att möjliggöra proof-of-concept av bolagets första produkt FG001, vilken kan komma att förändra framtida cancerkirurgi genom att minska lidande samt öka sannolikheten för överlevnad för cancerpatienter globalt. Första planerade handelsdag i FluoGuides aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market är den 7 maj 2019. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med kapitaliseringen och noteringen på Spotlight Stock Market. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

”Det är glädjande att intresset har varit omfattande för FluoGuide och det ska bli spännande att följa bolaget i dess resa att nå proof-of-concept med FG001, ingå kliniska partnerskap och sedermera marknadslansera FG001 i ett första land redan 2022/2023”, kommenterar Hans Nilsson, Director of Corporate Finance på Sedermera Fondkommission.

För frågor med anledning av emissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om FluoGuide, vänligen kontakta:
Morten Albrechtsen, VD
Telefon: +45 24 25 62 66
E-post: ma@fluoguide.com

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission 

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera Fondkommission är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera Fondkommissions huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera Fondkommission arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar