Smartster inleder samarbete med Sedermera Fondkommission gällande kapitalanskaffning

Smartster Group AB (”Smartster”) har utvecklat en skalbar digital marknadsplats och är i dagsläget verksamt i fem länder. Bolaget digitaliserar och distribuerar digitalt erbjudanden från direktreklam, printreklam och TV-reklam. Marknadsplatsen har automatiserad datahantering och i dagsläget är fler än 800 retailkedjor och 22 000 varumärken anslutna. Vidare görs över 20 miljoner dagliga produktuppdateringar. Smartster har nu ingått avtal om kapitalanskaffning med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare. Den planerade kapitalanskaffningen om cirka 20,4 MSEK ska finansiera fortsatt internationell expansion inför planerad publik nyemission och efterföljande planerad notering under 2018.

Andreas Swahn, VD och grundare av Smartster, kommenterar:
”Smartster är mitt i en spännande internationell expansionsfas. Nu genomför vi en initial kapitalanskaffning om cirka 20,4 MSEK i syfte att accelerera vår marknadsföring och stärka försäljningen i Skandinavien och Tyskland. Vi planerar även för en publik nyemission med efterföljande notering under 2018.”

Smartster är ett Boråsbaserat företag som har utvecklat en digital marknadsplats som för närvarande finns tillgänglig i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och USA. Marknadsplatsen är en ny marknadsföringskanal för retailkedjor mot konsumenter som digitaliserar erbjudanden. I dagsläget är fler än 800 retailkedjor och 22 000 varumärken anslutna.

I samband med planerad kapitalanskaffning har Smartster ingått avtal med Sedermera Fondkommission. Bolaget planerar även för en publik nyemission med efterföljande planerad notering under 2018.

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar