Teckningstiden i 2cureX AB:s nyemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 13 oktober 2017, inleds teckningstiden i 2cureX AB:s (”2cureX”) nyemission inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Genom nyemissionen kan bolaget tillföras högst cirka 18,3 MSEK och emissionslikviden är avsedd att finansiera samtliga förberedande aktiviteter inför marknadslansering av bolagets metod IndiTreat™. Detta inkluderar CE-märkning och ISO-certifiering, uppbyggnad av säljorganisation, etablering av intäktsstrategier samt etablering av ytterligare valideringssiter i Tyskland, England och Frankrike. Teckningstiden löper till och med den 27 oktober 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt 2cureX i samband med nyemissionen. 

Fulltecknad nyemission tillför 2cureX totalt cirka 18,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel för teckning av aktier finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och bolagets (www.2curex.com) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida.

För mer information om 2cureX:s nyemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar