Teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 12 april 2018, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission för att finansiera en utvidgad marknadslansering av TVS mot både konsumentmarknad och sjukvård. Genom företrädesemissionen kan bolaget tillföras högst cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

Fulltecknad företrädesemission tillför Invent Medic cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), bolagets (www.inventmedic.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) hemsida. 

För mer information om Invent Medic företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera Fondkommission är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermera Fondkommissions huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 25 personer. Sedermera Fondkommission arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar