Teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 12 maj 2016, inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s (”Oncology Venture”) företrädesemission av aktier. Teckningstiden löper till och med den 26 maj 2016. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Oncology Venture i samband med företrädesemissionen. 

Fulltecknad företrädesemission tillför Oncology Venture cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader. Oncology Venture har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 13,1 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Oncology Ventures (www.oncologyventure.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

För mer information om Oncology Ventures nu förestående företrädesemission, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Ängelholm. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar