Teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 11 januari 2018, inleds teckningstiden i Oncology Venture Sweden AB:s (”Oncology Venture”) företrädesemission för att finansiera planerade kliniska studier med befintliga läkemedelskandidater och bygga upp en finansiell buffert. Genom företrädesemissionen kan bolaget tillföras högst cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 25 januari 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Oncology Venture i samband med företrädesemissionen. 

Fulltecknad företrädesemission tillför Oncology Venture cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 16,0 MSEK, motsvarande 36 procent av nyemissionen samt garantiteckning om cirka 20,9 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av nyemissionen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 83 procent av nyemissionen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och bolagets (www.oncologyventure.com) respektive hemsidor.

För mer information om Oncology Ventures företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar