Teckningstiden i ProstaLund AB:s företrädesemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 25 januari 2018, inleds teckningstiden i ProstaLund AB:s (”ProstaLund”) företrädesemission för att finansiera lansering av den nya, moderna versionen av bolagets behandlingsmetod CoreTherm samt marknadsaktivering i Skandinavien och Kina. Genom företrädesemissionen kan bolaget tillföras högst cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 8 februari 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt ProstaLund i samband med företrädesemissionen. 

Fulltecknad företrädesemission tillför ProstaLund cirka 13 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av nyemissionen samt garantiteckning om cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av nyemissionen. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantiteckning cirka 39 procent av nyemissionen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och bolagets (www.prostalund.se) respektive hemsidor.

För mer information om ProstaLunds företrädesemission, vänligen klicka här.  

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:
Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar