Teckningstiden i Realfiction Holding AB:s nyemission inleds idag – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

Idag, den 10 maj 2017, inleds teckningstiden i Realfiction Holding AB:s (”Realfiction”) nyemission av aktier inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Teckningstiden löper till och med den 24 maj 2017. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt Realfiction i samband med nyemissionen. 

Fulltecknad nyemission tillför Realfiction cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 47 procent av emissionsvolymen och vederlagsfri garantiteckning om totalt cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 23 procent av emissionsvolymen. Sammanlagt har Realfiction på förhand avtalat om cirka 70 procent av den totala emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt via Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och bolagets (www.realfiction.com) respektive hemsidor.

För mer information om Realfictions nyemission, vänligen klicka här.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsidor och sociala medier:

Hemsidor: www.sedermera.se och www.sedermeradagen.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

Facebook: www.facebook.com/sedermera

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Taggar:

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Dokument & länkar