Välkommen till Börs- och kapitaldagen 9 maj 2017 i Malmö

Sedermera Fondkommission, tillsammans med AktieTorget, ALMI och KPMG, bjuder härmed in till Börs- och kapitaldagen den 9 maj 2017 på Malmö Live. Evenemanget är ett förmiddagsevent som består av workshops och seminarier med fokus på tillväxt och expansionsmöjligheter för onoterade bolag i Öresundsregionen. Evenemanget anordnas parallellt med Sedermeradagen Malmö och Börs- och kapitaldagens deltagare är välkomna att ansluta sig till båda evenemangen.

Börs- och kapitaldagen är ett kostnadsfritt evenemang som anordnas med syftet att samla företagare och entreprenörer för att diskutera och uppmärksamma möjligheterna vad gäller företagsexpansion och finansiering. Under dagen kommer frågor kring finansieringsalternativ, krav som ställs på tillväxtbolag som söker kapital och ägandeformer som uppstår vid extern finansiering att diskuteras.

Evenemanget inleds med frukost, följt av en förmiddag med gästtalare i seminarieformat och avslutningsvis lunchservering. Slutligen anordnas individuella samtal för företagare som vill komplettera dagen med samtal utifrån deras egen bolagskontext (med Sedermera Fondkommission, AktieTorget, ALMI och KPMG).

08.30 – 09.00 Frukost
09.00 – 12.00 Seminarium och gästtalare, med representanter från ATS Finans, ALMI, Sedermera Fondkommission, AktieTorget, KPMG och Follicum AB
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 17.00 Bokningsbara individuella samtal

Datum:  9 maj 2017

Tid: 08.30-13.00
Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4, 211 22 Malmö

Anmälan sker till: event@sedermera.se

Märk din anmälan med ”Börs- och kapitaldag Malmö”

Ange särskilt som du önskar boka ett enskilt samtal på eftermiddagen, samt om du har några matpreferenser eller allergier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: event@sedermera.se 

Medarrangörer

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Om oss

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 15 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar