"Förödande för järnvägen"

SEKO:s ordförande om att SJ planerar varsla 700 anställda: "Förödande för järnvägen" SJ presenterade idag sina planer på att säga upp 700 anställda. SEKO:s förbundsordförande, Janne Rudén är starkt kritisk till SJ:s planer. - Det är förödande för den svenska järnvägen om planerna genomförs, säger Janne Rudén. - Den svenska järnvägen är redan hårt pressad. Våra medlemmar upplever att deras arbetssituation har försämrats de senaste åren, stressen har ökat och arbetsmiljön har blivit sämre. Många medlemmar menar att bristen på personal är en viktig förklaring till den alltmer pressade situationen, säger Janne Rudén. - Att i ett sådant här läge flagga för ytterligare uppsägningar, samtidigt som man inte kommer att ställa in tåg i någon större omfattning, kommer ytterligare att försämra våra medlemmars arbetssituation. Vi kommer bland annat få se mer av ensamarbete på tågen vilket är helt oacceptabelt, säger Janne Rudén. - Nu har SJ fått ett rejält kapitaltillskott från ägaren som borde användas till att bedriva en bra järnvägstrafik. Fullföljer man planerna på uppsägningar kommer det knappast att bli en bättre service och kvalitet, snarare tvärtom, säger Janne Rudén. - Förtroendet för hela järnvägsbranschen påverkas negativt. Ytterligare försämringar av service, kvalitet och punktlighet kommer att minska resandet, vilket är djupt allvarligt, säger Janne Rudén. - Det är nu dags att regeringen tar ett samlat grepp på den svenska järnvägstrafiken och gör en utvärdering av den genomförda avregleringen i syfte att skapa en fungerande järnvägstrafik. I annat fall kommer problemen inom järnvägen att bestå och förvärras, säger Janne Rudén. Ytterligare info: Janne Rudén, förbundsordförande: 070-523 53 75 Jonas Pettersson, pressekreterare: 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar