Misslyckad avreglering av el

Report this content

Misslyckad avreglering av el Majoritet av svenska folket negativa till avregleringar Konsekvenserna av avregleringen av elmarknaden har drabbat både de anställda i energiföretagen och samhället negativt. Det visar en granskning som SEKO gjort av avregleringens konsekvenser. Samtidigt visar en ny SIFO-undersökning som SEKO beställt att en stor majoritet av svenskarna är negativa till såväl avregleringar generellt som till avregleringen av elmarknaden. -De strömavbrott vi upplevt de senaste åren och de höga elpriserna är kanske de tydligaste konsekvenserna av avregleringen av elmarknaden, säger Janne Rudén, SEKOs förbundsordförande. SEKO konstaterar vidare i sin energipolitiska rapport att ägarkoncentrationen har ökat, att underhållet är eftersatt och att avvecklingen av produktionskapacitet gått för fort. -Kortsiktigt lönsamhetstänkande har gått före service och kvalitet, konstaterar Janne Rudén. För SEKOs medlemmar som arbetar inom energisektorn har avregleringen medfört stora förändringar. Uppsplittrade företag, hot om försämrade kollektivavtal, stora personalneddragningar, utarmat arbetsinnehåll, krav på ökat ensamarbete, minskad säkerhet i arbete är några exempel. Sammantaget har det medfört ökad sjukfrånvaro, utbrändhet och ökat antal elolycksfall, några med dödlig utgång. -Det måste nu tas ett helhetsgrepp på energipolitiken. Hittills har fokus legat på att främja den fria konkurrensen. Regler som bidrar till att el produceras med hög tillgänglighet, kvalitet och till rimliga priser har haft lägre prioritet. Nu måste avregleringen regleras, säger Janne Rudén. Svenska folket är också kritiska till avregleringar. En SIFO- undersökning som SEKO beställt visar bland annat på följande resultat: Vad tycker du rent generellt om den avreglering som skett inom många olika områden, till exempel elmarknaden, järnvägen och posten? 60% negativa, 33% positiva, 7% tveksamma Vad tycker du om den avreglering som skett inom elmarknaden? 54% negativa, 29% positiva, 17% tveksamma SEKOs energipolitiska rapport, en kortversion av rapporten samt hela resultatet från SIFO-undersökningen finns på: www.seko.se Ytterligare info: Jonas Pettersson, pressekreterare, 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/23/20030123BIT00430/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar