Ny Post-VD måste fokusera på kärnverksamheten

SEKO Posten kommenterar ny Post-VD: Ny Post-VD måste fokusera på kärnverksamheten Idag presenterades Postens nya VD, Erik Olsson. SEKO Posten är positiva till att VD-frågan nu har lösts men vill skicka med ett antal frågor och uppmaningar som är av stor betydelse för de anställda i Posten. - Postens viktiga funktion och roll i samhället medför att det krävs en extra dimension i ledarskapet, där det samtidigt handlar om att ansvara för viktiga samhällsuppdrag och verka affärsmässigt inom konkurrensutsatta marknader, säger Åke Kihlberg, ordförande i SEKO Posten. - I Posten pågår nu ett arbete med att se över den framtida verksamhetsinriktningen i syfte att komma till rätta med den ekonomiska obalansen. Enligt vår uppfattning måste den översynen utmynna i en tydligare fokusering på kärnverksamheten och de grundläggande uppdragen för Posten. Samtidigt har nuvarande ledning uttalat en tydlig ambition att återvinna förtroendet från svenska folket. För SEKO känns detta rätt och nödvändigt, men minst lika viktigt är också att genomföra kraftfulla åtgärder för att återskapa framtidstro och förtroende hos de anställda i Posten, säger Kihlberg. - Vi förväntar oss också att Erik Olsson har höga ambitioner att finna en långsiktig och hållbar lösning för kassaverksamheten. Den nuvarande situationen där Posten tvingas bedriva den verksamheten med ekonomiskt underskott är orimlig och drabbar de anställda inom kassaverksamheten på ett mycket negativt sätt. För SEKO är det en självklarhet att staten ska ersätta Posten fullt ut för de kostnader som samhällsuppdraget medför. Lika självklart borde det vara att bankerna skulle bidra ekonomiskt för att säkra denna service, och vi förutsätter att denna fråga löses i en dialog mellan ägaren och Posten, säger Kihlberg. - Att Erik Olsson har insikten om nödvändigheten av en bra dialog med SEKO och övriga fackliga organisationer förutsätter vi, och vi ser fram mot en öppen och konstruktiv dialog i alla de viktiga frågor som är aktuella i Posten just nu, avslutar Kihlberg. Ytterligare info: Åke Kihlberg, ordförande SEKO Posten: 070-980 73 33 Alf Mellström, SEKO Posten: 070-980 32 18 Jonas Pettersson, pressekreterare, SEKO: 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030408BIT01320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030408BIT01320/wkr0002.pdf

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar