Nytt pensionsavtal inom det statliga området: SEKO svarade ja på slutbudet

Nytt pensionsavtal inom det statliga området: SEKO svarade ja på slutbudet SEKO har svarat ja till Arbetsgivarverkets slutbud när det gäller avgiftsnivåerna i ett nytt pensionsavtal inom statens område. Därmed är SEKO också överens med Arbetsgivarverket om konstruktionen av ett nytt pensionsavtal. Det nya pensionsavtalet innehåller både en s.k. avgiftsbaserad och en förmånsbaserad pension och kommer att börja gälla fr.o.m. 1 januari 2003. De som vid detta årsskifte har fem år kvar till ålderspension omfattas inte av det nya pensionsavtalet, utan kvarstår i nu gällande pensionsavtal PA-91. Avgiften till den individuella ålderspensionen blir 2,3 procent av lönen upp till högst 30 inkomstbasbelopp. Tillgodoräkningen sker fr.o.m. den månad arbetstagaren fyller 23 år. Den enskilde kommer att kunna välja hur avsättningen ska förvaltas. Det nya avtalet innehåller också regler som innebär en "mjuk" övergång från PA-91, den så kallade trappan. Trappan syftar till att säkra målet att för den individuella ålderspensionen nå minst 10 procent i pension av den pensionsgrundande lönen. För pensionsgrundande lönedelar mellan 7,5 - 20 inkomstbasbelopp utges 60 procent i förmånspension och mellan 20 - 30 inkomstbasbelopp utges 30 procent i förmånspension. Även här finns en trappa som syftar till att uppnå dagens förmånsnivåer (65 respektive 32,5 procent). Utöver den individuella ålderspensionen finns också en kompletterande ålderspension, KÅP (som även finns i PA-91). Avgiften till KÅP höjs till 2 procent i det nya avtalet. Det innebär att den sammantagna avsättningen för pensionssparande blir 4,3 procent. Avgiften till den individuella ålderspensionen och till den kompletterande ålderspensionen beräknas på den utbetalda lönen, där även övertidsersättningen kommer att ingå. Uppgörelsen innehåller också ett avtal om delpension. Delpension kan utges fr.o.m. den månad arbetstagaren fyller 61 år. Arbetstiden kan minskas upp till högst hälften av heltidsarbete. Delpensionen utgör 60 procent av delpensionsunderlaget. Det innebär som exempel att den som minskar sin arbetstid från heltid till halvtid får 80 procent av heltidslön. Den som tar ut delpension kommer inte att förlora pension vid 65 års ålder enligt pensionsavtalet. Förtida uttag kommer att kunna göras från 61 års ålder. Avgift tillgodoräknas då för tiden fram till den månad arbetstagaren fyller 65 år. De sjukpensionsregler som finns i PA-91 överförs till det nya avtalet. De övergångsbestämmelser i PA-91 som ger rätt för vissa grupper av arbetstagare att gå i pension före 65 år överförs till det nya avtalet. I förhandlingarna återstår en lösning av de institutionella frågorna. Ytterligare info: Sven-Olof Hellman, ombudsman, SEKO: 070-557 71 78 Jonas Pettersson, pressekreterare, SEKO: 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01100/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01100/bit0002.pdf

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar