Nytt storförbund inom IT och kommunikation

Nytt storförbund inom IT och kommunikation Ett tredje förbund, Svenska Elektrikerförbundet (SEF), ansluter sig nu till samtalen om att bilda ett nytt LO-förbund tillsammans med SEKO (Facket för Service och Kommunikation) och Grafiska Fackförbundet Mediafacket. SEKO och Grafikerna för sedan en tid tillbaka samtal om en eventuell sammanslagning och välkomnar Elektrikerförbundets beslut. -Tillsammans skulle de tre förbunden bli branschtäckande inom området El/IT/Media och kommunikation, säger de tre förbundsordförandena, Sven- Olof Arbestål, SEKO, Malte Eriksson, Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Alf Norberg, Svenska Elektrikerförbundet. Förbunden menar att strukturomvandlingarna på arbetsmarknaden måste mötas genom att fackförbunden formerar om sig. Ytterst och viktigast är att stärka kollektivavtalen för medlemmarna. Detta kräver att man, i likhet med arbetsgivarorganisationerna, organiserar sig genom att täcka in hela branschområden. Att organisera sig rätt ökar den fackliga styrkan. -Svenska Elektrikerförbundets styrelse konstaterar att det finns ett flertal beröringspunkter som sammanfaller med de tankar SEKO och Grafikerna har, inte minst inom de tekniska områdena. En allt större del av våra medlemmar arbetar inom områden som data och telekom, säger Elektrikerförbundets förbundsordförande, Alf Norberg. SEFs styrelse har därför beslutat att delta i arbetet för att undersöka om dessa beröringspunkter är så betydelsefulla att de kan resultera i ett nytt förbund bildat av SEKO, Grafikerna och SEF. Såväl SEKOs som Grafikernas förbundsstyrelser har ställt sig positiva till SEFs beslut. För ytterligare information: Helena Andersson Alf Norberg Jonas Pettersson Pressansvarig, GF Förbundsordföran Pressekreterare Mediafacket de, SEF , SEKO 08-791 16 32 08-402 14 00 08-791 41 95 070-626 30 96 070-595 32 26 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01030/bit0001.pdf

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar