SEKO kräver utvärdering av avregleringarna

Brev till Leif Pagrotsky: SEKO kräver utvärdering av avregleringarna SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén kräver idag i ett brev till Näringsminister Leif Pagrotsky att avregleringarna utvärderas. Anledningen är bland annat den försämrade servicen till allmänheten och den försämrade arbetsmiljön för de anställda som ofta varit en konsekvens av de avregleringar som genomförts. - Grundtanken bakom denna utveckling har varit att genom ökad konkurrens driva fram effektivare verksamheter, få fram lägre priser, bättre produkter och tjänster åt konsumenterna. Dock har verkligheten i många fall blivit en annan. Försämrad service, hårdare press, sämre arbetsmiljö, ökad otrygghet och ständiga förändringar har blivit vardag för många av förbundets medlemmar, skriver Janne Rudén. - Det är nödvändigt att belysa konsekvenserna av den avregleringspolitik som har varit förhärskande de sista åren och vidta erforderliga förändringar. Det måste göras en grundlig utredning om möjligheterna att vrida utvecklingen till en situation där kvalité och tillgänglighet liksom långsiktigheten i företagens agerande kan återskapas liksom framtidstro, trygghet och en god arbetsmiljö för personalen, skriver han vidare. - Vår bestämda uppfattning är att det nu är nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning som får i uppdrag att göra en samlad utvärdering av de omfattande avregleringar som genomförts inom den statliga infrastrukturen, skriver Janne Rudén. SEKO har under våren granskat tre av de avreglerade områdena, elmarknaden, spårtrafiken och postområdet. Läs programmen i sin helhet på www.seko.se Läs också hela brevet till Leif Pagrotsky på www.seko.se Ytterligare info: Jonas Pettersson, pressekreterare, SEKO: 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar