SEKO kräver utvärdering av järnvägen

SEKO kräver utvärdering av järnvägen Avregleringen av järnvägen har skapat en lång rad problem. Såväl de anställda som resenärerna har drabbats negativt. Det konstateras i ett program som SEKO, Facket för Service och Kommunikation gjort om avregleringen av järnvägen och kräver en utvärdering av avregleringen. - Nu är det dags att stanna upp och göra en utvärdering av systemskiftet. Utvärderingen måste leda till att man vidtar åtgärder för att återupprätta kvalité och service i järnvägstransporterna, säger Janne Rudén, SEKO:s förbundsordförande. Programmet pekar bland annat på följande konsekvenser av järnvägsavregleringen: * De upphandlingar som gjorts har ensidigt fokuserats på lägsta pris. * Personalresurser har skurits ned, vilket gjort att personalen slitits hårt med ökade sjukskrivningstal som följd. * Fordonsunderhållet har eftersatts vilket gjort att arbetet med att öka punktligheten hittills varit ett stort misslyckande. * Inom infrastrukturunderhållet finns samma problem i form av nedskurna resurser, ökad entreprenadutläggning och med tiden ökade svårigheter att behålla kompetent personal. * Allmänhetens tilltro till järnvägstrafiken har fått sig en knäck, då antalet inställda tåg och förseningarna ligger på en oacceptabelt hög nivå. - Den orimliga prispressen har fått oacceptabla konsekvenser. De upphandlingar som gjorts har ensidigt fokuserats på lägsta pris vilket bland annat inneburit att man skurit ned på personalresurserna, underhållet har eftersatts och investeringar i rullande materiel har skjutits på framtiden. Detta är helt oacceptabelt, säger Janne Rudén. SEKO menar nu att det är nödvändigt att utvärdera det genomförda "systemskiftet" med avseende på kvalité, service och de anställdas villkor i syfte att skapa en fungerande järnvägstrafik och menar att resenärerna måste återfå förtroendet för järnvägen. Läs hela rapporten på www.seko.se För ytterligare info: Jonas Pettersson, pressekreterare: 070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera

Dokument & länkar