Seko positiva till regeringens besked om PostNord

Den svenska och danska regeringen presenterade idag en lösning för att lösa den akuta situationen i den danska delen av PostNord. Det handlar om att den danska ägaren går in med ett tillskott på 1,8 miljarder kronor medan den svenska ägaren går in med 0,4 miljoner kronor. Seko är positiva.

– Vi har hela tiden ställt krav på att problemen som finns i den danska delen av PostNord också i första hand måste lösas där de uppstått, nämligen i Danmark. Den danska ägaren tar nu den större delen av det finansiella tillskottet till bolaget vilket är helt i linje med vår uppfattning, säger Johan Lindholm, ordförande i Seko Posten.

– Vi välkomnar ansvarstagandet och att ägarna nu hittat en lösning för att komma tillrätta med den akuta situationen i den danska verksamheten. Men vi ser samtidigt en risk i att det kan uppstå framtida problem om man inte hittar en mer långsiktig lösning i PostNords struktur, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko.

Näringsministern flaggar också för att de båda ägarna kommer att se över styrnings- och ägarmodellen för bolaget.

–  Nuvarande aktieägaravtal är ett resultat av en tidigare usel förhandling. Därför är det nu positivt att den svenska regeringen tydlig signalerar att man vill förändra avtalet, säger Johan Lindholm.

Ytterligare information:
Jonas Pettersson, kansli- och kommunikationschef, Seko: 070-631 59 49

Om oss

Seko är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 110.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. Bland några av arbetsgivarna där Seko har många medlemmar finns Posten, TeliaSonera, Kriminalvården, Trafikverket, Infranord, Svevia, SJ, MTR, Vattenfall och Försvarsmakten. Vår viktigaste uppgift är att arbeta för bra löner och villkor på arbetsplatsen för alla våra medlemmar. De kollektivavtal vi tecknar ger medlemmarna trygghet på jobbet och rätt till löneutveckling. www.seko.se

Prenumerera