Våldet mot kollektivtrafikens anställda måste stoppas!

Report this content

Våldet mot kollektivtrafikens anställda måste stoppas! Problemen med hot och våld i tunnelbanan och på bussar är ett allvarligt och tilltagande problem. Det drabbar både personal och resenärer. I april i år genomförde SEKO tillsammans med Kommunal och Handels en särskild aktion mot hot och våld ibland annat kollektivtrafiken. Syftet var att skapa opinion och öka förståelsen för åtgärder. Diskussioner har förts med arbetgivaren Connex om olika förbättringar av säkerheten för personalen. Mycket återstår att göra även om en överenskommelse träffats nyligen om att ensamarbete för Connexvärdarna skall upphöra. Sedan tidigare är en överläggning inplanerad med arbetsmiljöinspektionen för att öka tryggheten för trafikpersonalen. Just nu formeras en ny landstingsledning i Stockholm. SEKO kommer tillsammans med den nya landstingsledningen att diskutera hur trafikmiljön skall förbättras för såväl personal som trafikanter. Det är nu nödvändigt att kraftfulla åtgärder vidtas för att vända utvecklingen mot hot och våld i trafiksystemet. Tillsammans med Connex och den nya landstingsledningen behöver ett åtgärdsprogram läggas fast och vissa konkreta åtgärder måste vidtas omedelbart. Exempel på sådana åtgärder är ordningsvakter vid ändstationer och andra utsatta platser, ett fungerande överfallslarm för all personal, alla stationer ska vara bemannade. Neddragningen av tunnelbanepoliser måste avbrytas omedelbart och återrekryteringen inledas. - Kraven är tydliga och snabba åtgärder motiverade. Personalens frustration är förståelig. Däremot är inte en aktion i form av vilda strejker som nu planeras av klubbrepresentanter på tunnelbanan acceptabel. De skulle bara ytterligare fresta på dagens hårt ansträngda personal och resenärer, säger Sven-Olof Arbestål, SEKO:s förbundsordförande. Fakta om hot och våld mot tunnelbanepersonal: www.pengarnaellerlivet.com Ytterligare information: Jonas Pettersson, pressekreterare, SEKO:070-631 59 49 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00600/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar