Delårsrapport januari - mars 2003

BIBEHÅLLEN FÖRSÄLJNING TROTS FORTSATT SVAG MARKNAD * Försäljningen uppgick till 293,2 Mkr (298,2) * Rörelseresultatet (EBIT) uppgick -23,8 Mkr (10,8) * Resultatet efter skatt uppgick till -17,6 Mkr (7,1) * Partnerskapsavtal med Ericsson inom teknikinformation För ytterligare information hänvisas till koncernchef Hans Johansson tel: 031-721 03 05, mobil: 070-591 43 34 eller finanschef Bengt Nilsson tel: 031-721 03 11, mobil: 070-447 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00740/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/25/20030425BIT00740/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar