Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 FORTSATT POSITIV ORGANISK TILLVäXT * Försäljningen ökade med 7 % till 885,7 Mkr (829,1) * Rörelseresultatet (EBIT) uppgick 17,0 Mkr (27,7) * Genomförda åtgärdsprogram förbättrade rörelseresultatet för Q3 med 13,9 Mkr [REMOVED GRAPHICS] Kommentar av koncernchef Hans Johansson - Försäljningen ökade glädjande nog med 7 % under de första nio månaderna. Tillväxten kommer framförallt från utökningar av befintliga partnerskapsaffärer, vilket innebär att kunderna ger oss ökat förtroende i långsiktiga totalåtaganden. Det är dock tufft inom samtliga delar av vår verksamhet, framför allt i Stockholmsregionen där vi ännu inte ser någon vändning. - Under sista kvartalet införde Volvo Car och Saab Automobile kraftiga besparingsprogram med minskade inköp av konsulttjänster som följd. Av vår totala försäljning mot dessa företag ligger över hälften av verksamheten i partnerskapsavtal, som bara marginellt berörts av dessa neddragningar. På affärer utanför partnerskapsavtalen har vi trots en minskad total efterfrågan tecknat ett flertal nya uppdrag med företagen under den senaste månaden. Som Preferred Supplier inom produktutveckling till både Volvo Car och Saab Automobile säkerställs att vi får del av alla förfrågningar inom detta område. - Vår ökade försäljning internationellt och inom Medical & LifeScience området är extra glädjande och ligger helt i linje med vår långsiktiga vision "att bli ett globalt ledande design och utvecklingsföretag". - Vår bedömning är att den svaga marknaden kommer att bestå över vintern. Detta medför att vi kontinuerligt anpassar organisationen till den lägre efterfrågan. Trots den svaga marknaden ser vi en rad nya affärsmöjligheter i form av besparings- och effektiviseringsprojekt, outsourcing av verksamheter som ligger utanför kundernas kärnverksamhet och inom produktutvecklingsområdet. Verksamheten Omsättningen ökade med 7 % till 885,7 Mkr (829,1). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 23,8 Mkr (32,5) motsvarande en marginal på 2,7 % (3,9). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 17,0 Mkr (27,7), motsvarande en marginal på 1,9 % (3,3). Tredje kvartalets omsättning uppgick till 253,5 Mkr (224,6), en ökning med 12,9 %, och rörelseresultatet uppgick till -3,9 Mkr (-17,8). Omsättningsökningen beror på en väsentlig utökning av befintliga partnerskapsaffärer och att försäljningen internationellt ökat kraftigt. Det svaga marknadsläget är den främsta orsaken till resultatutvecklingen. En rad åtgärder har vidtagits för att vända den negativa resultattrenden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00500/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00500/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar