FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT MED 68 MKR OCH FORTSATT STABIL UTVECKLING

FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT MED 68 MKR OCH FORTSATT STABIL UTVECKLING · Under perioden januari- juni ökade försäljningen med 6 % till 642,8 Mkr (605,7) · Resultat efter skatt uppgick till 8,6 Mkr (-47,0) · Resultat per aktie uppgick till 0,50 kr (-2,70) · Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 17,8 Mkr (-49,9) Kommentar av koncernchef Hans Johansson Marknaden är som helhet avvaktande men vi märker en viss förbättring månad för månad. Det är glädjande att vi har ökat försäljningen med mer än 37 miljoner, dvs. 6 % jämfört med föregående år. Förbättringen kommer framför allt från de partnerskapsaffärer vi tecknade med Ericsson och General Motors Europa under 2003. Omsättningen per anställd har ökat med 11 %. Denna ökning bekräftar att vår strategi med att öka andelen helhetsåtaganden och partnerskapsaffärer varit rätt. Det målmedvetna arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet Fast2Profit har tillsammans med marknadens stabilisering förbättrat rörelseresultatet med 68 Mkr jämfört med motsvarande period 2003. Vi gör nu en kraftfull satsning på test och verifiering av egenskaper för produkter och system. Under andra kvartalet har vi startat ett nytt bolag, Zound by Semcon, som kompletterar vårt totala erbjudande med djup specialistkunskap inom ljud och akustik. För att ytterligare stärka vår position inom framförallt fordonsbranschen har vi även förvärvat ComTest i Helsingborg med ett 20-tal medarbetare. ComTests lösningar och mjukvaror är marknadsledande i Norden och består av ett flexibelt system för datorstyrd mätning, test och funktionsprovning. Dessa satsningar befäster Semcons marknadsledande position i Europa inom "Functional Performance" med testlaboratorier och 125 specialister. Vår strategi är att följa med våra kunder på internationella marknader. Som ett led i detta har vi tecknat ett partnerskapsavtal med Frankrikes ledande design- och utvecklingsföretag, Assystem Etudes. Att ha en likvärdig partner på den franska marknaden är ett naturligt steg för att möta våra kunders behov. Semcon UK:s utveckling har överträffat våra förväntningar och det gör att vi idag är ett av de ledande konsultföretagen inom formgivning och design för fordonsindustrin i Europa. Förberedelser har gjorts för uppbyggnad av ett unikt designstudiokoncept. Ford Motor Company och Volvo Car Corporation har under perioden tilldelat oss kvalitetsutmärkelsen Q1. Det är första gången i historien som tjänsteleverantörer erhåller denna prestigefyllda utmärkelse. Utmärkelsen är ett bevis på våra konsulters höga kompetens och våra stabila processer. Ford Motor Companys policy är att i första hand välja leverantörer med Q1-utmärkelser. Detta innebär ännu större möjligheter för oss och stärker vår ställning som prioriterad leverantör. Verksamheten i Danmark har så här långt inte utvecklas tillfredsställande. En kundförlust efter konkursen i Mayflower har tillsammans med gjorda neddragningar belastat resultatet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20220/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar