Ford väljer Semcon som utvecklingspartner av elbilen Think

Ford väljer Semcon som utvecklingspartner av elbilen Think Via Think Nordic har Semcon fått uppdraget att arbeta med vidareutvecklingen av elbilen Think. Det innebär att Semcon skall bidra med resurser och kompetens inom områdena provning och modifiering av befintlig elbil. Utvecklingsarbetet har intensifierats i och med att myndigheterna i Kalifornien kommer att driva igenom sina stränga miljökrav med målsättning att få fram fordon med nollutsläpp. Ett flertal konsulter från Semcon har engagerats för uppdraget och är verksamma i Oslo, där utvecklingsarbetet pågår. Tillverkningen sker i Aurskog. Den amerikanska bilkoncernen Ford Motor Company har intensifierat utvecklingsarbetet av elbilar via sitt helägda norska bolag Think Nordic AS i Norge. Tiden är nu mogen för elbilar i USA och då framförallt i Kalifornien, där efterfrågan redan är stor. I januari kom beskedet att myndigheterna där, håller fast vid sina stränga miljökrav. Think Nordic AS, som från årsskiftet 2001 fått det globala ansvaret inom Ford-ägda Think Group för elbilen Think, står väl rustade att möta dessa miljökrav. - Semcons inriktning på produktutveckling i kombination med vår långa erfarenhet och specialistkompetens inom fordonsindustrin borgar för kvalitet och kontinuitet i utvecklingsarbetet. Inte minst gäller det att uppfylla de högt ställda kraven från Ford Motor Company och klara de tuffa lagkrav som ställs i USA vad gäller miljö och krocksäkerhet, uppger Michael Hellström, vice VD på Semcon Extern AB, ett dotterbolag inom Semconkoncernen. En avgörande faktor för valet av Semcon som utvecklingspartner, var just den långa erfarenheten av att ha arbetat med ett stort antal uppdrag för Volvo, som ingår i Fordkoncernen. Det borgar för att Semcon är väl förtroget med koncernens kvalitetskrav, olika system och utvecklingsmiljöer. - Detta är ett prestigefyllt uppdrag och helt i linje med Semcons inriktning och satsning på ett antal fokusområden inom utvecklingsintensiva branscher, varav fordonsindustrin är en av de viktigaste, säger Michael Hellström. För mer information, kontakta: Michael Hellström, vVD Semcon Extern AB, tel: 64 84 10, mobil 0703-74 49 59 Bengt Nilsson, Semcon AB, tel: 031-721 03 11, mobil: 070-447 28 68 Per A. Lilleng, VD Think Nordic AS, tel: +47 63 85 45 00, mobil +47 922 02 743 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/28/20010228BIT00390/bit0001.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar