Mindre justeringar av presenterade siffror avseende bokslutet år 2000

Mindre justeringar av presenterade siffror avseende bokslutet år 2000 Semcon AB (publ.) vill härmed meddela några mindre justeringar, då årsredovisning för 2000 inte helt kommer att överensstämma med bokslutskommunikén som presenterades den 31 januari, 2001. Förändringarna är redovisningsmässiga och beror inte på några förändringar i verksamheten eller på marknaden. · Resultat efter finansnetto uppgår till 50 457 TSEK i bokslutskommunikén och 49 546 TSEK i årsredovisningens resultaträkning. Skälet till detta är att minoritetsandelen om 991 TSEK har i kommunikén redovisats som finansiell intäkt. · På grund av omklassificeringar av skattefordran i balansräkningen uppgår balansomslutningen till 435 946 TSEK i årsredovisningen i stället för 425 608 TSEK som redovisats i bokslutskommunikén. · Resultat efter finansnetto per anställd skall uppgå till 33,6 TSEK och ej 22,5 TSEK som angivits i bokslutskommunikén. · Räntabiliteten på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgå till 27,5% och ej till 43,1 % som felaktigt angivits i bokslutskommunikén. · Semcons årsredovisning för 2000 är nu publicerad på Semcons hemsida www.semcon.se. Vid frågor, kontakta: Bengt Nilsson, finanschef, Semcon AB, tel 031-721 03 11 eller på mobil: 0704-47 28 68. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00850/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00850/bit0001.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar