Semcon Analysis & Test Center AB utför certifieringsprovning för Volvo Bussar AB

Semcon Analysis & Test Center AB utför certifieringsprovning för Volvo Bussar AB Semcon Analysis & Test Center AB har fått i uppdrag av Volvo Bussar AB att omcertifiera bromssystemen för en stor del av Volvo Bussars produktsortiment. Uppdraget löper över ett halvår och omfattar heltidsarbete för upp till sju personer. På grund av förändrade krav inom EU på bromssystemen i tunga fordon måste Volvo Bussar AB göra en produktmodifiering, vilken kräver nya bromscertifikat. För att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra omcertifieringen har Volvo Bussar AB anlitat Semcon Analysis & Test Center AB. Tillsammans med certifierande myndigheter ansvarar Semcon för för- och certifieringsprovning. Uppdraget omfattar både provning och mätning, vilket innebär att vagnarna utrustas med ett stort antal mätgivare och en mobil utrustning för datainsamling. Detta möjliggör registrering av bland annat hastighet, bromstryck, bromstemperatur och ABS-systemets signaler. Mätning sker sedan för ett stort antal olika driftsfall på Volvos provbanor under överinseende av inspektörer från någon av Europas trafiksäkerhetsmyndigheter. * Våra kunder efterfrågar allt större åtaganden från oss, där vi på Semcon tar större ansvar för en helhet i ett uppdrag, säger Reine Lindqvist, VD på Semcon Analysis & Test Center. * Att ha godkända certifikat för bromssystemen är enormt viktigt för ett säkerhetstänkande företag som Volvo Bussar. Därför är vi stolta och glada att de vänder sig till oss i detta viktiga arbete. Vår vision att bli en långsiktig partner till industrin och vara ledande inom provning, mätteknik och tekniska beräkningar befästs med denna affär, avslutar Reine Lindqvist. Semcon Analysis & Test Center AB är ett helägt dotterbolag i Semconkoncernen och arbetar med konsultuppdrag avseende tekniska beräkningar och provning inom områdena utmattning och hållfasthet, funktionsprovning, mätteknik samt klimatprovning. För mer information, kontakta: Reine Lindqvist, VD Semcon Analysis & Test Center AB, tel: 031-721 06 05, mobil: 0703 - 15 82 15 Hans Johansson, VD Semcon AB (publ), tel: 031-721 03 05, mobil: 0705-91 43 34 Bengt Nilsson, finansdirektör Semcon AB (publ), tel: 031-721 03 11, mobil: 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar