Semcon avvecklar olönsamma delar

Report this content

Semcon avvecklar olönsamma delar. Affärsområdet Competence development omorganiseras. Helårsresultatet påverkas. Styrelsen i Semcon AB (publ) har beslutat att förhandlingar skall inledas med berörda fackföreningar om avveckling av olönsamma delar inom Competence Development. Semcon har för avsikt att avveckla dessa under innevarande år. Affärsområdet svarar för 8 % av total omsättning. Bakgrunden är att marknaden för offentligt finansierad utbildning har minskat dramatiskt. Förutsättningar för att bedriva en långsiktigt lönsam verksamhet saknas. Semcon kommer i möjligaste mån att försöka omplacera de berörda medarbetarna inom övriga affärsområden. Medarbetare som eventuellt får sluta, erbjuds individuellt stöd. Semcon kommer att fullfölja alla åtaganden gentemot sina kunder. Den framgångsrika delen av Competence Development som är inriktad mot industrin kommer att drivas vidare inom Semcons övriga affärsområden. Avvecklingen inklusive de redan offentliggjorda förlusterna, beräknas belasta helårsresultatet med 42 Mkr. Semcons niomånaders rapport publiceras den 24 oktober, där mer information presenteras. För övrig information, kontakta: Koncernchef Hans Johansson, tel: 031-721 03 05, mobil: 0705-91 43 34 Finanschef Bengt Nilsson, tel: 031-721 03 11, mobil: 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00870/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar