Semcon får stor order från Novo Nordisk Engineering

Semcon får stor order från Novo Nordisk Engineering Semcon Life Science projekterar ett processavsnitt i en ny fabrik som Novo Nordisk A/S låter bygga i Danmark. Ordern från Novo Nordisk Engineering A/S gäller design av både hård- och mjukvara. Ordern är inklusive en option värd ett tvåsiffrigt miljonbelopp. Projektet sträcker sig över drygt ett och ett halvt år och utförs av ett tjugotal konsulter i Semcon Life Science i Göteborg, som sedan en tid arbetar med projektet för NNE (Novo Nordisk Engineering A/S), ett självständigt dotterbolag till Novo Nordisk A/S. Ordern är inklusive en option värd ett tvåsiffrigt miljonbelopp. - Detta är en tydlig inbrytning inom läkemedelsindustrin, med ett helt nytt koncept. För Semcons del är det mycket intressant, eftersom Life Science har många potentiella kunder världen över, säger Hans Johansson, Semcons koncernchef. Projekteringen av den nya så kallade Factor VII-fabriken i Hilleröd i Danmark kommer att vara färdig våren 2002. Installation och provkörning kommer att ske under sommaren och hösten 2002. Novo Nordisk kommer i produktionsanläggningen att tillverka NovoSeven, som används för att behandla den grupp av blödarsjuka som inte tål traditionella behandlingsmetoder för att stoppa blödning. Det genomförs också tester som ska ligga till grund för att NovoSeven ska godkännas till en rad nya användningsområden för att stoppa blödning. Semcon står för ett helhetsåtagande vad gäller projektledning, design, dokumentation, kvalificering, validering, testning och provkörning. Åtagandet innehåller även en automationsdel, utvecklad i linje med de senaste kraven från den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration). Ett av de krav som Novo Nordisk Engineering ställde på det företag som skulle få utföra uppdraget var erfarenhet från Novo Nordisks validerings- och kvalitetsmodell i kombination med djup kunskap om läkemedelstillverkning och projektgenomförande. Nyckelpersonerna på Semcon Life Science har arbetat i drygt femton år inom läkemedels- och bioteknikindustrin med ett flertal stora uppdrag för läkemedelsföretag i Europa, inklusive Novo Nordisk. - Det här är ett resultat av Semcons fokusering på läkemedelsindustrin, där vi arbetar målinriktat. För att lyckas är det mycket viktigt med erfarenhet och rätt kompetens. Vi har också den trovärdighet som krävs för att få internationella uppdrag, säger Sture Smith, chef för Semcon Life Science. För mer information, kontakta: Bengt Nilsson, Finanschef Semcon AB, mobil 0705-91 43 34 Sture Smith, Chef Semcon Life Science, mobil 0736-84 09 13 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/21/20011121BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar