Semcon fick uppdraget igen!

Semcon fick uppdraget igen! Att vara delaktig i utvecklingen av världens snabbaste båt. Semcon har valts till officiell IT-konsult och teknisk partner i ASSA ABLOYs satsning i Volvo Ocean Race 2001/2002. I samband med utvecklingen och framtagningen av ASSA ABLOYs tävlingsbåt i Volvo Ocean Race kommer Semcon med sin breda och djupa tekniska kompetens att spela en avgörande roll som teknisk rådgivare under det viktiga design- och utvecklingsarbetet, som påbörjas under oktober i England. Två båtar kommer att byggas för att testa fram den snabbaste till starten i Southampton den 23 september 2001. Under hela utvecklings- och konstruktionsarbetet på Green Marine i England kommer ett antal av Semcons främsta specialister inom olika teknikområden att finnas på plats. Semcons roll i projektet - Massiv konsultinsats Semcon kommer att ansvara för IT-support samt bistå i utvecklingen av båtens datoriserade kommunikationssystem. Via satellit ska besättningen kunna skicka e-mail, foton och video för att informera omvärlden om vad som händer ombord. Fart, kurs och belastningar är också några exempel på data som kommer att sammanställas och utvärderas för att nå optimalt resultat. Vidare kommer Semcons avdelning för R & D (Research & Development) att utföra ett omfattande beräkningsarbete, olika material kommer att analyseras och utvärderas. Rätt materialkombination och tillverkningsmetod är helt avgörande för slutresultatet. En vital del i tävlingsbåten är elektroniksystemet, där Semcon ser till att hög verkningsgrad kombineras med högsta tillförlitlighet för att säkra funktionen i alla väder. Allt en förutsättning för att kunna upprätthålla navigation och kommunikation. När det gäller kvalitetssäkring kommer Semcons konsulter att på ett tidigt stadium analysera och förebygga kvalitetsproblem. Här ingår ett stort antal tester av material, segel och all annan utrustning. Totalt handlar det om ett avancerat produktutvecklingsprojekt, där helhetssynen och samordningen mellan olika teknikområden är avgörande, konstaterar Hans Johansson, VD för Semcon. Med andra ord precis vad Semcons konsulter arbetar med till vardags för ledande industriföretag, bara lite mer extremt. Byggde segerbåten till 1997/98 års Whitbread Round the World Race Redan i samband med den senaste Whitbread-tävlingen fick Semcon uppdraget från Team EF att vara med och utveckla och bygga världens snabbaste segelbåt. Och vi gjorde det, säger en stolt Hans Johansson. Det har medfört att flera av de stora syndikaten inom Volvo Ocean Race har hört av sig till oss. Vi har valt att gå in i ASSA ABLOYs projekt, som vi bedömer har de största möjligheterna till framgång. Vilka är de tekniska utmaningarna? Utvecklingen av en VO60-båt är ett högteknologiskt projekt, där extrema påfrestningar och minimala marginaler ställer höga krav på design, konstruktion, IT och tekniska lösningar. Och kraven ökar för varje gång tävlingen genomförs, inte minst med tanke på att nya material och tekniker utvecklas mycket snabbt. Några av de tekniska utmaningar som kommer att bli avgörande under Volvo Ocean Race är: IT- och kommunikationssystemet Informationsmängden för en VO60-båt är idag enorm. Avgörande för att besättningen ska kunna ta till sig och använda informationen är en väl genomtänkt och utvecklad informationsstruktur, att all information finns samlad i en databas, att den går att lagra, att hanteringen av information går snabbt och att den är lättförstålig. Masten I kommande tävling är det tillåtet att använda kolfiber i mast och bom och det har också gjorts regeländringar som gynnar större segel. Det kommer att innebära att belastningen blir betydligt större på riggen. Utmaningen ligger i att hitta en optimal lösning som håller för alla påfrestningar och det innebär ett stort antal beräkningar och tester. Material På materialsidan har utvecklingen gått starkt framåt och därför kommer det att bli extra viktigt att prova och verifiera hållfasthet och utmattning. Semcons mål med satsningen Det är inom sport, som man är först med extrema tekniska lösningar och självklart har vi valt det mest uppmärksammade högteknologiprojektet inom Sports Technology för att visa på vårt djupa kunnande, säger Hans Johansson. Genom att delta i ASSA ABLOYs satsning i Volvo Ocean får Semcon ett unikt tillfälle att exponera sig i ett stort internationellt projekt från idé- och utvecklingsstadiet och sedan kunna följa det under en lång tid framåt. Tidsmässigt är det också helt rätt eftersom Semcon nu gör en kraftfull internationell satsning för att bli det globalt ledande design och utveck- lingsföretaget. Att Volvo Ocean Race har ett delstopp i Göteborg gör dessutom tävlingen extra intressant. Volvo Ocean Race, före detta Whitbread Round The World Race, är världens hårdaste och längsta kappsegling. Under drygt nio månader passerar deltagarna fyra oceaner och fem världsdelar. Det står för äventyr, högteknologi och spänning och attraherar både Semcons kunder och medarbetare. Genom vårt deltagande skapar vi en utmärkt plattform för ytterligare stärka lagandan på företaget, att engagera och samla medarbetarna runt ett internationellt intressant utvecklingsprojekt, säger Hans Johansson. Det ger oss också stora möjligheter till aktiviteter och satsningar på att rekrytera fler kompetenta medarbetare. För mer information kontakta: Hans Johansson, VD Semcon AB, e-mail: hans.johansson@semcon.se, mobil: 070-591 43 34 Mikael Gustavsson, Affärsutveckling Semcon AB, e-mail: mikael.gustavsson@semcon.se, mobil: 070-310 33 37 Semcon är ett av Nordens ledande design- och utvecklingsföretag. Omsättningen under 1999 uppgick till 863,5 miljoner kronor och antal anställda överstiger idag 1600 personer. Semcon Technology Management, Semcon e-Design, Semcon Industrial Design och Semcon Competence Development. Semcon AB (publ) är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00860/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar