Semcon hjälper till att utveckla världens snabbaste båt

Semcons uppdrag: Att hjälpa till att utveckla världens snabbaste segelbåt. Semcon har valts till officiell IT-konsult och teknisk partner i ASSA ABLOYs satsning i Volvo Ocean Race 2001/2002, världens hårdaste och längsta kappsegling. Under drygt nio månader passerar deltagarna fyra oceaner och fem världsdelar. Utvecklingen av VO60-båten är därför ett högteknologiskt projekt, där extrema påfrestningar och minimala marginaler ställer höga krav på design, konstruktion, IT och tekniska lösningar. Kraven ökar för varje gång tävlingen genomförs, inte minst med tanke på att nya material och tekniker utvecklas mycket snabbt. Intressanta tekniska utmaningar Green Marine använder för första gången Female Mould vid konstruktionen av ASSA ABLOY Racing Teams VO 60. Två båtar byggs för att testa fram den snabbaste till starten i Southampton den 23 september 2001. Under hela utvecklings- och konstruktionsarbetet på Green Marine är ett antal av Semcons främsta specialister inom olika teknikområden engagerade i projektet. På plats i England och i våra anläggningar i Sverige testar, analyserar och utvecklar Semcon flera optimerade lösningar av system, design och materialval. Här är fyra av deras viktigaste utmaningar: · IT- och kommunikationssystemet. Semcon kommer att bistå i utvecklingen av båtens datoriserade kommunikationssystem. Via satellit ska besättningen kunna skicka email, foton och video för att informera omvärlden om vad som händer ombord. Fart, kurs och belastningar är exempel på data som kommer att sammanställas i systemet för att besättningen ska kunna agera snabbt och effektivt. Semcon ger dessutom via www.assaabloyracingteam.com alla Internetsurfare en enkel möjlighet att följa båtens framfart dag för dag, jorden runt. · Rigg och trim. I tävlingen är det nu tillåtet att använda kolfiber i mast och bom och det har också gjorts regeländringar som gynnar större segel. Det kommer att innebära att belastningen blir betydligt större på rigg och trim. Utmaningen ligger i att hitta en optimal lösning som håller för alla påfrestningar. Det innebär för Semcons del ett stort antal beräkningar och tester, bl. a för att ge dataunderlag för konstruktionen av båtens mast, riggfästen och däcksutrustning. · Material. Utvecklingen inom t ex segel och kompositmaterial har gått starkt framåt de senaste åren. Det är därför viktigt att prova och verifiera hållfasthet och utmattning på de nya materiallösningarna. Semcons avdelning för Research & Development utför beräkningsarbeten och analyserar och utvärderar olika material. Rätt materialkombination och tillverkningsmetod är avgörande för slutresultatet. · Viktoptimering. Tävlingen kräver en maximalt lätt och stryktålig båt. Semcons uppgift har därför varit att hitta lösningar som skalar bort vikt från de nödvändiga installationerna ombord. Teamet vidareutvecklade batterisystemet från 1998 års EF-båt och tog ett stort steg framåt med vikt, laddningstid och hållbarhet. Nästa idé var att ersätta allt traditionellt kablage med lättare och smidigare fiberoptik. Slutligen utvecklades ett nytt ballastsystem som effektivare och snabbare kan trimma båtens viktfördelning, vilket har extra stor betydelse när båten har låg egen vikt. För mer information kontakta; Lars Idmyr +46 (0)709 62 88 90 Elisabet Jansson +46 (0)704 47 29 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01320/bit0001.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar