Semcon Q1 steg för steg

Semcon Q1 steg för steg Det första kvartalet 2000 har präglats av en mycket stor aktivitet inom Semcons samtliga fyra affärsområden. Ett urval av dessa nyckelhändelser beskrivs i korthet nedan. Många av dessa aktiviteter och affärer kommer att startas upp och leda till avslut under nästa kvartal. 17 januari: Interaktiv förarinformation världspremiär i nya V70 Volvo IT och Semcon stärker sitt samarbete genom att lansera en gemensamt framtagen lösning för interaktiv förarinformation, som komplement till den tryckta instruktionsboken. Produkten är den första i världen i sitt slag. 18 januari: Ericsson prioriterar samarbete med Semcon Samtliga bolag inom Semcon utses av Ericsson till Preferred Supplier och blir därmed Ericssons prioriterade leverantörer inom Technical och IS/IT. 4 februari: Semcon och Volvo-bolag planerar starta gemensamt företag Semcon tillkännager att man tecknat ett Letter of intent med Volvo Personvagnar Komponenter AB och Volvo Technology Transfer AB. Avsikten är att bilda ett gemensamt bolag för maskinutveckling, service och underhåll. 15 februari: 50 anställda på ABB erbjuds bli konsulter på Semcon Semcon Engineering East AB åtar sig i ett samarbetsavtal med ABB Automation Systems AB att erbjuda ett 50-tal anställda arbete som konsulter på Semcon, inom affärsområdet e-Design. Avtalet ger Semcon fler välutbildade medarbetare samtidigt som det knyter Semcon tätare till ABB. 7 mars: Semcon tecknar Letter of Intent med Volvo Kompetenscenter i Skövde Semcon och Volvo Komponenter AB har tecknat ett Letter of Intent med avsikten att Semcon ska ta över Volvo Kompetenscenter i Skövde, med bl.a. företagsanpassad kompetensutveckling. Detta är ett led i Semcons strategi att erbjuda industrin helhetslösningar. 14 mars: Semcon startar nytt bolag inom IT Semcon offentliggör starten av ett nytt konsultbolag inom IT-teknik. Det nya bolaget leds av VD Ulf Börjel, vice VD Sten Hellström och teknisk chef Bengt Örnegren, samtliga närmast från Guide/Framfab. Syftet är att tillgodose näringslivets behov av enhetlig infrastruktur för sin informationsbehandling. 16 mars: Semcon i fördjupat partnerskap med Valmet Karlstad Semcon och Valmet Karlstad AB tecknar ett outsourcingavtal kring produktionen av Valmets kunddokumentation. Avtalet innebär att Semcon tar över verksamheten inom detta område och att den berörda Valmet-personalen erbjuds anställning på Semcon. Valdes pga kunskap om interaktiv infoproduktion. 20 mars: Semcon tecknar Letter of Intent med Pelmatic-koncernen Semcon tecknar ett Letter of Intent med Pelmatic-koncernen, med avsikt att förvärva Pelmatic. Syftet är att skapa en bredare plattform inom affärsområdena e-Design och Industrial Design. Dessutom stärker Semcon sin ställning i Danmark. 22 mars: Semcon först i Norden med lång WAP-utbildning Semcon tecknar ett ramavtal med Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen i Gävle som omfattar 24 veckor långa WAP-utbildningar. Det är det första avtalet i sitt slag i Norden. Syftet är att snabbt kunna tillmötesgå marknadens efterfrågan på kvalificerade WAP-tekniker. 27 mars: Semcon designar produktionsanläggning för läkemedel i Danmark Semcon Industrial Design får uppdraget av den danska koncernen Novo Nordisk att projektera ombyggnaden av en insulinfabrik på Själland. Semcons erfarenhet av utvecklingsuppdrag för svensk läkemedelsindustri är avgörande för Novo Nordisks val. Ordern är värd 6 MSEK. 6 april: Semcon produktutvecklar motorer hos Volvo Semcon tecknar avtal med Volvo Personvagnar Komponenter AB om produkt- utveckling inom området Motor. Avtalet innebär att Semcon på plats hos Volvo arbetar med i huvudsak elektronik, teknikinformation och mekanik. Q1: Semcon satsar på ett flertal nyetableringar Öppnar nytt kontor i Malmö Som ett led i en offensiv expansion i Sydsverige/Öresund öppnar Semcon ett nytt kontor i Malmö. Inriktningen ligger på e-Design och Industrial Design. Öppnar nytt kontor i Uppsala Startar i Uppsala, närheten till medicinteknisk industri/medtech samt telecommunications, plus koppling universitet. Kontor har också öppnats i Katrineholm och Borlänge För ytterligare information hänvisas till: Koncernchef Hans Johansson tel: 031-721 08 66, mobil: 0705-91 43 34 eller ekonomichef Bengt Nilsson mobil: 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar