Semcon stärker sin position i heta regioner

Semcon stärker sin position i heta regioner Förvärvet av Pelmatic-koncernen är ett viktigt steg i Semcons satsning på en fortsatt tillväxt och stärker företagets position som Nordens ledande utvecklingsföretag. Förvärvet innebär att Semcon växer med ett hundratal nya kompetenta medarbetare i intressanta Öresundsregionen och Karskrona /Ronneby. Pelmatic omsätter idag ca 100 miljoner SEK och Semcon räknar med att kunna dubbla verksamheten på 3 år. -Köpet av Pelmatic är ett viktigt steg i vår satsning på fortsatt tillväxt, säger Semcons VD Hans Johansson. Över en natt får vi in spetskompetens inom flera strategiska områden, samtidigt som vi stärker vår position i södra Sverige och Danmark. Pelmatic omsätter idag ca 100 miljoner SEK med svag lönsamhet inom vissa områden. Vi räknar med att snabbt kunna vända utvecklingen inom de delar av verksamheten som har lönsamhetsproblem. Vi kommer tillsammans att genomföra en rad omstruktureringar, fokusera på marknaden, satsa och investera . Genom att delvis tillsätta ny ledning och att integrera de båda företagens verksamheter i Sverige ser Semcon en bra potential till en snabb lönsamhetsförbättring. Pelmatic startades samma år som Semcon, 1980 och idag arbetar ett hundratal konsulter i koncernen. Pelmatics verksamhet kompletterar Semcons affärsområden Industrial Design och e-design. Vi tillförs intressant spetskompetens inom analys och beräkning som innebär att Semcon ATC nu blir helt dominerande i Norden med ca 45 medarbetare inom avancerade analyser och beräkningar. Vi får till oss ett spännande komplement inom VR-teknik (virtual reality) i Västerås med ursprung i Prosolvia. Semcon kommer genom förvärvet in på nya intressanta geografiska marknader i den expansiva Karlskrona/Ronneby-regionen, ett av landets hetaste områden inom IT och telekom. I förvärvet ingår även dotterbolaget Knud E. Hansen i Köpenhamn, ett av de världsledande företagen inom utveckling av marin teknik. -Pelmatic Knud E. Hansen är ett välskött företag med god lönsamhet. De har ett högt renommé, internationell erfarenhet och har en global kundkrets. Det är en perfekt förstärkning för Semcon, säger Hans Johansson. Han betonar också att Semcon genom förvärvet snabbt utvecklar sin position i Danmark. Vi stärker våra positioner både hos Semcons befintliga kunder och öppnar nya möjligheter hos Pelmatics tidigare kunder. Vi får här en möjlighet att erbjuda hela Semcons utbud av tjänster och dra nytta av långvariga relationer och nöjda kunders förtroende. Förvärvet förstärker utvecklingen i vår bransch, där kunderna väljer att köpa mer tjänster från färre sk. primärleverantörer i ett tätare samarbete. För mer information, kontakta: Hans Johansson, VD Semcon AB, tel 031-721 08 66, mobil 070-591 43 34 Mats Werne, Affärsutveckling Semcon AB, tel 042-12 75 90, mobil 070-540 10 10 Mikael Gustavsson, Affärsutveckling Semcon, tel 031-721 00 00, mobil 070- 310 33 37 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00800/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar