Semcon tecknar avsiktsförklaring för utbildnings- och konsulttjänster av Ericssons projektmodell PROPS

Semcon tecknar avsiktsförklaring för utbildnings- och konsulttjänster av Ericssons projektmodell PROPS Ericsson har tecknat en avsiktsförklaring för outsourcing av Ericsson Project Management Institutes verksamhet i Karlstad till Semcon. Semcon kommer att tillhandahålla och utveckla utbildnings- och konsulttjänster i projektmodellen PROPS både för Ericsson och externa kunder. Detta innebär ett övertagande av ett tjugotal kvalificerade medarbetare. Ett slutligt avtal som initialt kommer att löpa fram till 2003-12-31, skall vara klart under första kvartalet nästkommande år. - Projekten idag blir alltmer komplexa, varför det är viktigt att leda och styra dem på rätt sätt. Fokus på lönsamhet och att skapa balans mellan tid, kvalitet och kostnad blir allt viktigare i projekten. Därför ser vi att efterfrågan på bra projektledningsmodeller kommer att öka. Semcons ambition tillsammans med Ericsson är att utveckla och sälja PROPS inte bara till Ericsson utan även till kunder inom andra branscher, säger Semcons koncernchef Hans Johansson. - Våra kunder efterfrågar alltmer outsourcing i form av ett partnerskap med en stark och långsiktig leverantör. Skälen till detta är att kunderna vill fokusera på sin kärnverksamhet och vara mer flexibla för att snabbt kunna anpassa sig till framtida förändringar i marknadsstrukturen, avslutar Hans Johansson. - För mer information, kontakta: Hans Johansson, Koncernchef Semcon AB, tel 031-721 03 05, mobil 0705-91 43 34 Catharina Sjögren, Affärsområdeschef Semcon Technology Management, tel 031-721 03 86, mobil 0704-47 28 23 Semcon är idag ett av Nordens ledande design- och utvecklingsföretag med över 1600 anställda och 1 miljard i omsättning år 2000. Semcons konsulter utvecklar produkter, processer och människor hos Sveriges främsta industriföretag. Kombinationen av lönsam tillväxt under drygt tjugo år och att Semcon har långa relationer med de ledande industriföretagen utgör basen för fortsatt framgång. Semcon AB (publ.) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011217BIT01360/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011217BIT01360/bit0001.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar