Semcon tecknar Letter of Intent med Tetra Top Packaging System i Lund

Semcon tecknar Letter of Intent med Tetra Top Packaging System i Lund Semcon fortsätter sina satsningar inom teknikinformation och tecknar Letter of Intent med Tetra Top Packaging System i Lund, med avsikt att ta över teknikinformationsverksamheten. Förhandlingarna beräknas vara slutförda under januari 2001. Tetra Top Packaging System AB ingår i Tetra Pak som är världsledande när det gäller utveckling av processutrustning och förpackningssystem för flytande livsmedel. Partnerskapet innebär att berörd personal på Tetra Top Packaging System erbjuds anställning på Semcon samt att Semcon får huvudansvaret för framtagning av företagets tekniska kunddokumentation. Partnerskapet omfattar de 6 personer, inklusive konsulter, som idag arbetar med dokumentationen inom Tetra Top Packaging System. Våra kunder efterfrågar allt mer outsourcing i form av ett partnerskap med en stark leverantör. Här kan vi erbjuda ett unikt koncept med flera redan väl fungerande partnerskap. Vår vision att bli världsledande inom interaktiv teknisk information förstärks ytterligare av denna affär, säger Joakim Zetterlund, vVD på Semcon Informatic Consulting AB. Semcon är marknadsledande inom teknikinformation i Norden, där webbplattformar allt oftare blir basen för den tekniska informationen. Verksamheten bedrivs på konsultbasis i huvudsak, men allt fler kunder lägger nu hela sin produktion av teknisk dokumentation på Semcon och detta är en mycket tydlig trend på marknaden. Semcons vision är att bli världs- ledande inom interaktiv teknisk information. För mer information, kontakta: Joakim Zetterlund, vVD Semcon Informatic Consulting AB, tel: 031-721 08 48, mobil: 0706-21 19 35 Bengt Nilsson, finansdirektör Semcon AB (publ), tel: 031-721 03 11, mobil: 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00750/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar