Semcon tecknar outsourcingavtal med Besam i Landskrona

Semcon tecknar outsourcingavtal med Besam i Landskrona Semcon och Besam Production AB har tecknat ett outsourcingavtal kring produktionen av Besams kunddokumentation. Avtalet mellan de båda företagen innebär ett fördjupat partnerskap, där Semcon tar över verksamheten inom detta område. Besam är idag är världsledande inom dörrautomatik och karuselldörrar med försäljning i mer än 70 länder. Partnerskapet innebär att Semcon får huvudansvaret för framtagning av företagets totala tekniska kunddokumentation. Avtalet kommer initialt sträcka sig över en 3-års period. - För oss är det viktigt att välja en partner som långsiktigt kan utveckla den tekniska kunddokumentationen på en global marknad. I Semcon ser vi även en partner som har den tekniska kompetens som erfordras för att utveckla de IT-lösningar som kommer att krävas i vår framtida informationshantering, säger Peter Bergman, VD Besam Production AB. - På Semcon ser vi mycket positivt på att Besam valt oss som partner. Vårt fördjupade samarbete med Besam är en del i vårt koncept, där kunden väljer outsourcing i form av ett partnerskap med en stark leverantör. Vårt kunnande inom teknikinformation tillsammans med vår utvecklingen av IT-verktyg för effektiv informationshantering skapar en stabil plattform i partnerskapet, säger Joakim Zetterlund, Informatic Design. Semcon är marknadsledande inom teknikinformation i Norden, där internet och multimedia vinner allt större terräng. Verksamheten bedrivs i huvudsak på konsultbasis, men allt fler kunder lägger nu hela sin produktion av teknisk dokumentation på Semcon. Semcons vision är att bli världsledande inom interaktiv teknisk information. För mer information, kontakta: Joakim Zetterlund, Semcon Sweden AB, tel: 031-721 08 48, mobil: 0706-21 19 35 Peter Bergman, VD Besam Production AB, tel: 0418-512 70, mobil: 0703-95 62 65 Bengt Nilsson, finansdirektör Semcon AB (publ), tel: 031-721 03 11, mobil: 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00290/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2100 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar