Semcon tecknar Samarbetsavtal och Ramavtal med TA Hydronics AB i Ljung

Semcon tecknar Samarbetsavtal och Ramavtal med TA Hydronics AB i Ljung Semcon har tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal med TA Hydronics AB i Ljung. Semcon skall tillföra design- och utvecklingskompetens inom produkt- och konceptutvecklingsfasen hos TA Hydronics. Utöver samarbetsavtalet har även ett ramavtal för Semcons övriga tjänster tecknats. Tour & Andersson Hydronics AB är världsledande när det gäller utveckling och tillverkning av system för kyla och värmereglering i fastigheter. Samarbetsavtalet innebär att Semcon på ett aktivt sätt skall bidra med resurser och kompetens inom produkt- och utvecklingsfasen hos TA Hydronics. Ett antal projekt kommer utföras av projektgrupper bestående av personer från både Semcon och TA Hydronics. Samtidigt kommer mer vikt att läggas på att utveckla nya produktkoncept. Våra kunder efterfrågar allt tätare samarbetsformer, där vi på Semcon går in som en integrerad del i deras utvecklingsteam. Då vill de ha en stark leverantör. Här kan vi erbjuda en unik sammansättning av kompetenser som kommer att öka vår kunds resultat. Vår vision att bli världsledande inom design- och utveckling befästs med denna affär, säger Hans Johansson, VD på Semcon AB. För mer information, kontakta: Reine Lindqvist, VD Semcon Analysis & Test Center AB, tel: 031-721 06 05, mobil: 0703 - 15 82 15 Hans Johansson, VD Semcon AB (publ), tel: 031-721 03 05, mobil: 0705-91 43 34 Bengt Nilsson, finansdirektör Semcon AB (publ), tel: 031-721 03 11, mobil: 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00750/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar