Semcons bolagsstämma 2003 sammandrag

Semcons bolagsstämma 2003 (sammandrag) Semcons ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 13 mars 2003. Koncernchef Hans Johansson presenterade utvecklingen under år 2002. Semcons tillväxt 2002 uppgick till 6,5 procent. Omsättningen uppgick till 1 200,2 Mkr (1 126,6) och rörelseresultatet uppgick till 10,1 Mkr (5,7). Medelantal anställda uppgick till 1581 (1585). Bland de största kunderna återfanns Volvo Car Corporation, Ericsson, Saab Automobile, AB Volvo, AstraZeneca, Tetra Pak, Bombardier, ABB och Scania. Under 2002 tecknades ett flertal viktiga partnerskapsaffärer med Ericsson i Sverige, Norge och Danmark. Framtidsutsikter Efterfrågan under 2002 var svag och försvagades ytterligare under slutet av året och inledningen av 2003. Verksamheten har under de första månaderna 2003 utvecklats sämre än förväntat och visar förlust. Styrelsen i Semcon har vid styrelsemöte beslutat fastställa det av företagsledningen presenterade inledande åtgärdsprogrammet. Detta innehåller ett stort antal förändringar i avsikt att säkerställa att årets resultat blir positivt. Styrelseledamöter Christian W Jansson omvaldes till styrelsens ordförande. Styrelsemedlemmarna Pia Gideon, Carl-Åke Jansson, Annemarie Gardshol och Hans Johansson omvaldes. Utdelning Med beaktande av Semconkoncernens resultat beslöt bolagsstämman att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2002 (0). Nyemission Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden längst intill nästa ordinarie bolagsstämma år 2004 kunna fatta beslut om nyemission av 900 000 aktier i bolaget. För mer information, kontakta: Christian W Jansson, Styrelseordförande Semcon AB, 0708-16 02 20 Hans Johansson, Koncernchef, 0705-91 43 34 Bengt Nilsson, Finanschef, 0704-47 28 68 Semcon är idag ett av Nordens ledande design- och utvecklingsföretag med ca 1600 anställda och 1,2 miljard i omsättning år 2002. Semcons konsulter utvecklar produkter, processer och människor hos Nordens främsta industriföretag. Kombinationen av lönsam tillväxt under drygt tjugo år och att Semcon har långa relationer med de ledande industriföretagen utgör basen för fortsatt framgång. Semcon AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar