Semcons optionsprogram

SEMCONS OPTIONSPROGRAM Semcons erbjudande till de anställda att förvärva optionsrätter i Semcon AB (publ.) tecknades av 327 personer. 327 personer visade sitt intresse för att teckna 165 100 optioner. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att under tiden 1 oktober - 31 december 2003 teckna en ny aktie i Semcon AB till en kurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för varje börsdag på bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista under tiden 14 augusti - 28 augusti 2000. Vid extra bolagsstämma i Semcon AB den 23 augusti 2000 beslutades att uppta ett förlagslån på högst 650 000 kronor genom emission av högst 650 000 skuldförbindelser på vardera nominellt en krona. Varje skuldförbindelse skall vara förenad med en avskiljbar optionsrätt till nyteckning av en aktie i Semcon AB. De emitterade skuldförbindelserna, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tecknades av Semcon Industrial Management AB - som är ett helägt dotterbolag till Semcon AB - varefter detta bolag avskiljde optionsrätterna och erbjöd dessa till anställda inom Semcon AB-koncernen för ett pris om 25 kronor per optionsrätt. För ytterligare information kontakta: Finanschef Bengt Nilsson Semcon AB, telefon 031-721 03 11, mobil 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar