Semcons Partnerskapsavtal Ericsson

Semcon stärker sin ställning inom Informatic och tecknar avtal inom teknikinformation Semcon AB och Ericsson AB har ingått en överenskommelse avseende leverans och utveckling av Customer Product Information (CPI). Semcon övertar ansvaret för utveckling av informations- och multimediaproduktioner avseende radiobasstationer inom Site Solutions. Informationen används för installation och underhåll av radiobasstationer globalt. Överenskommelsen innebär också att Semcon i Kista anställer ett 30-tal medarbetare från Ericsson. Överenskommelsen omfattar en 3-års period. - Semcon ser affären med Ericsson som mycket positiv. Att Ericsson väljer att samarbeta med oss inom CPI bekräftar att vår fokusering inom teknikinformation är strategiskt rätt säger Lars-Inge Sjöquist, VD Semcon Informatic Design. Avtalet som är det femte inom Semcon Informatic Design, bidrar till att ytterligare förstärka Semcons position som marknadsledande inom teknikinformation i norra Europa. Semcon Informatics verksamhet bedrivs huvudsakligen i partnerskapsform med kunder där Semcon har totalansvar för utveckling av teknisk information och informationssystem inom strategiska tillväxtbranscher som Vehicle, Telecom, Medical och Industry. Semcon Informatics vision är att bli världsledande inom Teknikinformation. För mer information, kontakta: Lars-Inge Sjöquist, VD Semcon Informatic Design, mobil: 0736-84 03 56 Bengt Nilsson, Finanschef Semcon AB (publ.), mobil: 0704-47 28 68 Semcon är idag ett av Nordens ledande design- och utvecklingsföretag med ca 1600 anställda och 1,2 miljard i omsättning år 2002. Semcons konsulter utvecklar produkter, processer och människor hos Nordens främsta industriföretag. Kombinationen av lönsam tillväxt under drygt tjugo år och att Semcon har långa relationer med de ledande industriföretagen utgör basen för fortsatt framgång. Semcon AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/07/20030407BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar