Stark start på 2000 för Semcon

Stark start på 2000 för Semcon Semcons rapport för det första kvartalet 2000 offentligjordes den 4 maj. Som kompletterande information följer här en genomgång av de olika faktorer som bidragit till det starka resultatet, som ligger 14 procent högre än under motsvarande period 1999. Affärsområden Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal (Mkr) (Mkr) % 00-03-31 00-03-31 00-03-31 99-03-31 99-03-31 99-03-31 Semcon Technology 13,0 5,3 2,8 1,0 21,6 19,4 Management Semcon 102,0 74,0 15,7 8,6 15,3 11,6 e-Design Semcon Industrial 108,4 91,0 13,2 10,6 12,2 11,7 Design Semcon Competence 19,4 33,2 -6,4 2,0 -32,7 6,0 Development TOTAL 242,8 203,5 25,3 22,2 10,4 10,9 Semcon ägnade under 1999 stor kraft åt strategiskt framtidsarbete på alla nivåer i organisationen. Visionen är att erbjuda en rak och snabb väg till framgång genom integrerad kompetens och helhetslösningar, från behovsanalys och design till den färdiga produkten eller lösningen. Denna kraftsamling har starkt bidragit till periodens goda resultat, tillsammans med ett antal stora och viktiga affärer (se separat dokument över periodens nyckelhändelser). Under det första kvartalet 2000 har Semcon arbetat intensivt med prioriterade branscher och områden och gjort inbrytningar av stor betydelse för en fortsatt god tillväxt och lönsamhet under året. Semcon Technology Management har varit framgångsrika i ett flertal strategiprojekt som genererat helhetsåtagande för koncernens samtliga affärsområden. Ett flertal viktiga avtal har tecknats under perioden. Dessa stärker Semcons satsning inom branscherna automotive, telekom och medicinteknik. Branschfokuseringen har slagit igenom -Kvartalsrapporten visar att branschfokuseringen redan har slagit igenom med stor kraft, säger Hans Johansson, VD på Semcon. Det syns tydligast i det stora antalet affärer som genomförts med ledande företag inom branscher som automotive, telecommunication, pharmaceutical and medical technology. Allt oftare idag krävs en helhetssyn, där många avdelningar och kompetens- discipliner måste samverka för att åstadkomma snabba och lönsamma resultat. Genom att kunna kombinera strategisk kompetens med djupt tekniskt kunnande har Semcon erövrat en ledande ställning. -Vi har nu en bredd som motsvarar våra kunders allt tydligare önskan om ett fåtal stora konsultpartners som kan ta ett helhetsgrepp om utvecklingsprocessen, förklarar Hans Johansson. Competence Villages byggs upp efter kundernas behov -Vi ser vår roll som partners och har därför skapat ett arbetssätt som vi kallar Competence Villages. Det innebär kreativt lagarbete i nätverk som styrs utifrån kundens behov, förklarar Hans Johansson. Dessa virtuella organisationer öppnar också helt nya samarbetsformer för Semcons medarbetare med specialistkompetens. Compence Villages finns redan inom områdena Bluetooth, Lab View och Embeded Systems och här arbetar vi idag med ett antal projekt för telekomindustrin. För ytterligare information hänvisas till: Koncernchef Hans Johansson tel: 031-721 08 66, mobil: 0705-91 43 34 eller ekonomichef Bengt Nilsson mobil: 0704-47 28 68 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar