Clarion Hotel Post, exteriör: Arkitektur som utvecklar moderna funktioner och bevarar historiska värden

Det nya Posthotellet – Clarion Hotel Post – vid Drottningtorget i centrala Göteborg har utvecklats från en tidstypisk 20-talsbyggnad i nyklassisk stil till en modern och rationell hotellanläggning anpassad till nutidens krav på logistik och funktionalitet.

– I det här projektet har vi hanterat i princip alla utmaningar som en arkitekt kan ställas inför och jag känner mig väldigt nöjd med det färdiga resultatet, säger Magnus Månsson, ägare till Semrén & Månsson som ansvarat för såväl arkitektur som interiör design i det nya hotellet.

Intill den gamla posthusbyggnaden har en ny byggnad uppförts på det som tidigare varit en lastgård som vetter mot Åkareplatsen och Odinsgatan. Halva fasaden på det nya huset är täckt med skiffer och den andra halvan med koppar, samma material som återfinns i den ursprungliga posthusbyggnaden. Taket på den nya byggnaden fungerar som pooldäck och solterrass med utsikt över Göteborg.

– För oss har det varit viktigt att bevara och vårda det gamla husets värden. Den nya huskroppen ska uppfattas som en yngre släkting där det ursprungliga husets DNA-kod kan återfinnas och på ett naturligt sätt bidra till att hotellet kan leva vidare och fungera i ett nytt sammanhang, säger Magnus Månsson.

Fasaden och terrassen mot Drottningtorget har öppnats upp och blivit en välkomnande entré för det nya hotellet. Från entrén kan man även passera igenom hotellet, ut på Åkareplatsen och vidare ut mot Odinsgatan på andra sidan. Delar av den gamla stenterrassen har bevarats för att användas som uteservering under sommarhalvåret.

– Drottningtorget har länge varit en outnyttjad plats i stadsrummet. Vi har öppnat upp det nya hotellet mot torget och låtit platsen och hotellet berika varandra. Eftersom vi haft den största respekt för den historiska stadens villkor har det varit viktigt att det gamla huset fått ta plats och synas. Utmaningen för mig som arkitekt har varit att se möjligheterna i det nya samtidigt som jag tvingats bemästra begränsningarna i det gamla, säger Magnus Månsson.

Öppnandet av byggnaden mot Drottningtorget tillför ökat liv åt torgmiljön. Istället för att vara en väntplats för kollektivtrafiken formas trygga miljöer och mötesplatser med liv och rörelse under dygnets alla timmar.

– I mötet mellan det monumentala Centralposthuset och det nya tillskottet träffar det svunna det kommande och ny skönhet och nya attityder uppstår.1920-talets dova skönhet umgås med 2010-talets distinkta lätthet. Vi har bevarat byggnadens befintliga kvaliteter och kompletterat och förädlat dem genom design av idag. Så formas ett levande hus som ger förutsättningar för utveckling, förfining och förändring och som kan leva länge, säger Magnus Månsson.

För mer information:

Magnus Månsson, vd Semrén & Månsson. Tel: 031-743 02 00. E-post: magnus.mansson@semren-mansson.se

SEMREN & MÅNSSON är ett arkitektkontor med över 40 års erfarenhet av stadsplanering, byggnadsutformning, inrednings- och produktdesign. Ett 70-tal medarbetare i Stockholm och Göteborg har den samlade kunskap och förmåga som krävs för att realisera nyskapande idéer i konkreta och genomförbara byggnadsprojekt. Med den fasta övertygelsen att god arkitektur är lönsam samt att moderna hus är tidståliga, miljösmarta och ger betraktaren en sinnlig upplevelse, deltar vi i utvecklingen av modern samtidsarkitektur i Sverige och andra delar av världen.

Taggar:

Media

Media